Notaris Post Ommen

Erfenis beneficiair aanvaarden

2 mei 2023 door

Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, krijgt u wel de erfenis maar bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden. De belangrijkste reden voor deze keus is als u denkt dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen.
Als meteen duidelijk is dat het bezit van de nalatenschap hoger is dan de schulden, kunt u de erfenis ook zuiver aanvaarden. De afwikkeling gaat dan sneller.
Wie niets te maken wil hebben met de nalatenschap, kan de erfenis ook verwerpen.

Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld (vereffeningsprocedure). Dat is iets meer werk voor de erfgenamen dan bij zuivere aanvaarding en brengt wat extra kosten (rechtbank) met zich mee. Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt. Anders loopt u de kans de schulden uit de erfenis uit eigen zak te moeten betalen.

Notarispost Ommen helpt u graag bij de aanvaarding of verwerping van een erfenis.

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.