Notaris Post Ommen

Nieuws

 1. 7 november 2023

  Bewind, curatele en mentorschap

  Bent u wilsonbekwaam en is er eerder geen levenstestament of notariële volmacht opgesteld, dan krijgt u te maken met de wettelijke bescherming. De kantonrechter benoemt iemand die uw financiële en/of medische belangen gaat behartigen.
  Wie dat wordt, is afhankelijk van wat de rechter nodig vindt. Daar heeft u zelf geen invloed meer op. Als u getrouwd bent en uw partner is wilsbekwaam, dan zal de rechter toch een bewindvoerder benoemen. Dat kan uw echtgenoot zijn, maar dat hoeft niet altijd.

  Er zijn drie verschillende mogelijkheden: bewind, curatele of mentorschap.

  Bewind
  Bent u door uw lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet meer in staat uw financiën te regelen? Dan benoemt de kantonrechter een bewindvoerder.

  Curatele
  Bent u niet meer in staat uw eigen financiële en andere persoonlijke belangen te behartigen? Dan kan de rechter een curator benoemen. Curatele is een zwaarder middel dan bewind. Hierdoor worden uw persoonlijke belangen én uw vermogen beschermd.

  Mentorschap
  Een mentor kan beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

  Wilt u zelf bepalen wie uw belangen kan behartigen? In een levenstestament kunt u zelf een vertegenwoordiger aanwijzen.
  Neem contact op voor meer advies!

 2. Erfenis beneficiair aanvaarden

  2 mei 2023

  Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, krijgt u wel de erfenis maar bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden. De belangrijkste reden voor deze keus is als u denkt dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen.
  Als meteen duidelijk is dat het bezit van de nalatenschap hoger is dan de schulden, kunt u de erfenis ook zuiver aanvaarden. De afwikkeling gaat dan sneller.
  Wie niets te maken wil hebben met de nalatenschap, kan de erfenis ook verwerpen.

  Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld (vereffeningsprocedure). Dat is iets meer werk voor de erfgenamen dan bij zuivere aanvaarding en brengt wat extra kosten (rechtbank) met zich mee. Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt. Anders loopt u de kans de schulden uit de erfenis uit eigen zak te moeten betalen.

  Notarispost Ommen helpt u graag bij de aanvaarding of verwerping van een erfenis.

1 - 2 van 20 berichten
Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.