Notaris Post OmmenNotaris Post OmmenNotaris Post OmmenNotaris Post OmmenNotaris Post OmmenNotaris Post OmmenNotaris Post OmmenNotaris Post Ommen

Notarispost Ommen zet het zwart op wit.

 

Notarispost Ommen is gevestigd in het centrum van Ommen. Bij ons staat u als cliënt centraal, wij houden van korte lijnen en heldere taal.

Of het nu gaat om trouwen, samenwonen of scheiden, het kopen van een huis, het afwikkelen van een erfenis of het oprichten van een stichting of bedrijf, bij alle grote gebeurtenissen in een mensenleven krijgt u te maken met de notaris. Bij Notarispost Ommen bent u voor al deze zaken aan het juiste adres. Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen.

NIEUWS

Betoverend, bijzonder en onvergetelijk: dat is voor velen hun huwelijksdag. Het is het moment dat je er voor kiest samen verder te gaan, in voor- en tegenspoed.

Maar vergeet niet dat er ook een juridische kant aan het huwelijk zit. De wet regelt bij een huwelijk automatisch een aantal rechten en plichten. Maar je kunt er ook voor kiezen om zelf bepaalde zaken te regelen. Dit doe je via huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Je kunt aangeven welke bezittingen en schulden van jullie samen zijn en welke persoonlijk bezit blijven. Bijvoorbeeld die waardevolle kunstcollectie. Met voorwaarden kun je ook zakelijk en privé scheiden. Zo is jouw partner beschermd tegen eventuele schuldeisers van jouw onderneming. En mochten jullie toch ooit uit elkaar gaan, dan hoef je de waarde van de onderneming niet geheel te delen. De zaak kan gewoon doorgaan.
Voor meer informatie kan je contact met ons kantoor opnemen via telefoonnummer 0529-712523.

Goed Geregeld?! Verschil testament en levenstestament
https://www.notaris.nl/nieuws/goed-geregeld-verschil-testament-en-levenstestament

Bewind, curatele en mentorschap

Bent u wilsonbekwaam en is er eerder geen levenstestament of notariële volmacht opgesteld, dan krijgt u te maken met de wettelijke bescherming. De kantonrechter benoemt iemand die uw financiële en/of medische belangen gaat behartigen.
Wie dat wordt, is afhankelijk van wat de rechter nodig vindt. Daar heeft u zelf geen invloed meer op. Als u getrouwd bent en uw partner is wilsbekwaam, dan zal de rechter toch een bewindvoerder benoemen. Dat kan uw echtgenoot zijn, maar dat hoeft niet altijd.

Er zijn drie verschillende mogelijkheden: bewind, curatele of mentorschap.

Bewind
Bent u door uw lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet meer in staat uw financiën te regelen? Dan benoemt de kantonrechter een bewindvoerder.

Curatele
Bent u niet meer in staat uw eigen financiële en andere persoonlijke belangen te behartigen? Dan kan de rechter een curator benoemen. Curatele is een zwaarder middel dan bewind. Hierdoor worden uw persoonlijke belangen én uw vermogen beschermd.

Mentorschap
Een mentor kan beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Wilt u zelf bepalen wie uw belangen kan behartigen? In een levenstestament kunt u zelf een vertegenwoordiger aanwijzen.
Neem contact op voor meer advies!

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.