Notaris Post Ommen

Echtscheiding

Als de liefde voorbij is en u besluit uit elkaar te gaan, dan brengt dat een hoop emoties met zich mee. Ook zijn er een hoop zaken die geregeld moeten worden. Zo moet u afspraken maken over bijvoorbeeld:

 

–     de verdeling van de bezittingen en schulden;

–     de verdeling van pensioenen;

–     partneralimentatie en/of kinderalimentatie;

–     wat gebeurt er met het huis?

–     waar gaan de kinderen wonen?

Deze afspraken kunt u vastleggen in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Voor de begeleiding van de echtscheiding zelf verwijzen wij u graag door naar een advocaat/mediator die is gespecialiseerd in echtscheidingen.

Wij hebben een nauwe samenwerking met een aantal advocaten/mediators waarbij ook een bespreking op ons kantoor tot de mogelijkheden behoort (dan kunnen tevens de notariële aspecten worden besproken).

Verdeling

Wanneer u een koophuis heeft, dan zijn er twee keuzes. Of een van u beiden blijft in het huis wonen, of het huis wordt verkocht. Als een van u in het huis blijft wonen, dan wordt het huis bij de notaris op naam gezet van diegene. Zit er overwaarde in het huis, dan heeft de degene die vertrekt recht op de helft daarvan. De hypotheek op het huis moet worden overgenomen. De bank beslist daarover.
Verkoopt u het huis, dan hangt het van de afspraken in het samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden af hoe u de verkoopopbrengst deelt. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan deelt u de verkoopopbrengst fifty-fifty.

Ook wanneer één van u voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap aandelen heeft verkregen en u was gehuwd/als partner geregistreerd in gemeenschap van goederen, moeten de aandelen bij notariële akte worden toegedeeld aan één van u beiden.

Notarispost Ommen kan u behulpzaam zijn bij het vastleggen van de afspraken over de woning in de akte van verdeling.

Testament

In het kader van de scheiding is het ook goed om na te denken over het laten maken of wijzigen van uw testament. Misschien heeft u een testament waarin u uw ex tot erfgenaam hebt aangewezen en wilt u na de scheiding dat anderen van u erven. Bij  (jonge) kinderen is het verstandig om vast te leggen wie voor hen de erfenis moet beheren en wat uw wensen zijn over de voogdij.

Verder is dan het volgende nog het overdenken waard:

Stel u overlijdt eerder dan uw (nog minderjarige) kind(eren). De kinderen zijn dan uw erfgenamen. En omdat uw ex-partner de erfgenaam van uw minderjarige kinderen is, krijgt hij of zij zo via uw kinderen uw hele erfenis. U kunt dit anders regelen in een testament.

Misschien heeft u in het verleden ook een volmacht of levenstestament getekend waarin u uw ex-partner heeft aangewezen als gevolmachtigde. Indien u dit niet meer wilt, kunt u de volmacht herroepen.

Wij helpen u graag bij het controleren van uw huidige testament en bij opstellen van een (nieuw) passend testament.

Heeft u vragen over de scheiding of over de verdeling van de gezamenlijke woning, kom gerust langs voor een vrijblijvende afspraak!

De deuren van onze praktijk in het hart van Ommen staan altijd voor u open. U kunt ook bellen: (0529) 712 523

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.