Notaris Post Ommen

Aanvullend (vrijgesteld) schenken voor de woning als al een grote schenking is gedaan in 2015 en 2016? Dit kan nog tot uiterlijk 31 december 2018!

27 november 2018 door

Ieder jaar kunnen ouders een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken aan hun kind. Is een kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan kunnen ouders maximaal € 100.000,00 belastingvrij schenken, mits het kind dit bedrag in de eigen woning steekt.
Op deze verhoogde vrijstelling kan in principe maar één keer een beroep worden gedaan.
Voor kinderen die in 2015 of 2016 een beroep op een verhoogde vrijstelling hebben gedaan, geldt echter een bijzondere regeling. Vanwege de verhoging van de eenmalig verhoogde eigenwoningvrijstelling van € 50.000 naar € 100.000 per 1 januari 2017, is voor hen overgangsrecht geschreven. De overgangsregeling houdt in dat ouders tot uiterlijk 31 december 2018 de tijd hebben om (naast de reguliere ouder-kind vrijstelling van ruim € 5.000) nog een aanvullend bedrag van maximaal € 47.198 belastingvrij aan hun kind te schenken voor besteding aan de eigen woning.
Let op! Deze overgangsregeling geldt alleen nog dit jaar, daarna vervalt de mogelijkheid om een inhaalschenking voor de eigen woning te doen!
Wilt u weten op welke schenkingsvrijstelling u een beroep kunt doen? Kom langs voor een vrijblijvende afspraak!

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.