Notaris Post Ommen

Nieuws

 1. Tips voor als je te maken krijgt met erfbelasting

  31 oktober 2018

  Als je een erfenis krijgt, dan kun je te maken krijgen met erfbelasting. Je moet erfbelasting betalen als je meer erft dan het bedrag dat is vrijgesteld. In deze bijdrage staat een aantal tips voor als je aangifte moet doen voor de erfbelasting.

  Erfbelasting; hoe werkt het?
  Je hoeft alleen erfbelasting te betalen als je in waarde meer erft dan het vrijgestelde bedrag. De vrijgestelde bedragen zijn bij een overlijden in 2018:
  Partner: 643.194 euro
  (na aftrek nabestaandenpensioen minimaal 166.161 euro)
  Kinderen: 20.371 euro
  Kleinkinderen: 20.371 euro
  Ouders: 48.242 euro

  Andere relatie met de overledene: 2.147 euro
  Het kan zijn dat je van de Belastingdienst een brief krijgt waarin staat dat je aangifte moet doen. Krijg je die brief niet, dan doe je alleen aangifte als je meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Voor overlijdens vanaf 2017 is het verplicht om gebruik te maken van de digitale aangifte erfbelasting.

  De tips:
  1. Aftrekposten
  In de aangifte erfbelasting mag je gebruik maken van aftrekposten. Hierdoor betaal je minder erfbelasting. We zien in de praktijk dat erfgenamen die zelf de aangifte doen deze aftrekposten nog wel eens vergeten. Als de laatste ouder overlijdt, is een aftrekpost bijvoorbeeld het nog niet uitbetaalde erfdeel dat de kinderen hebben gekregen vanwege het eerste overlijden.

  2. Geërfde woning
  Als je een woning erft, betaal je erfbelasting over de WOZ-waarde van die woning. In de aangifte mag je het laagste bedrag kiezen van twee recente WOZ-aanslagen. Bij een overlijden in 2018 kun je in de aangifte erfbelasting kiezen tussen:
  •de WOZ-waarde 2018 (deze is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2017)
  •de WOZ-waarde 2019 (deze is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2018).

  Vind je deze WOZ-waarde te hoog? Dan zijn er soms voor jou als erfgenaam mogelijkheden om hier wat aan te doen. Je hoeft namelijk niet in alle gevallen de WOZ-waarde te accepteren.

  3. Erfbelasting betalen met kunst
  Zitten er in de erfenis bijzondere kunstvoorwerpen? Je kunt dan de erfbelasting ook (voor een deel) met kunst betalen. De Belastingdienst geeft dan een korting van maximaal 20%. Erfbelasting met kunst betalen is ook handig als je zelf niet genoeg geld beschikbaar hebt om de erfbelasting te betalen. Of als dat niet in de erfenis zit.

  Niet alle kunst wordt geaccepteerd. Hierbij speelt een rol of het voorwerp nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang heeft. Als een museum interesse heeft om het kunstwerk ten toon te stellen of het werk is al tentoongesteld geweest, is dat ook een pluspunt.

  Moet jij aangifte doen?
  Het is dan goed om te weten dat je deze aangifte ook door ons kunt laten doen. Wij zijn ervaren in het doen van aangifte voor de erfbelasting. Erfgenamen voor wie wij de aangifte doen, betalen vaak minder erfbelasting door onze kennis van aftrekposten en andere besparingsmogelijkheden.

 2. Hoe gaan uw kinderen om met de erfenis die ze straks van u gaan krijgen?

  9 juli 2018

  Bij ouders bestaat soms de vrees dat de kinderen de erfenis uitgeven aan niet duurzame zaken. Hoe kunt u daar op voorsorteren?
  In uw testament kunt u een bewindvoerder aanwijzen. Deze heeft het beheer van de erfenis; u kunt zelf bepalen tot welke leeftijd dat is. De bewindvoerder bepaalt dan hoe het vermogen tot deze datum wordt belegd en als het kind geld nodig heeft voor studie en levensonderhoud krijgt deze dat sowieso van de bewindvoerder. In het testament kunt u vastleggen voor welke uitgaven de bewindvoerder een deel van de erfenis kan vrijgeven. U kunt het ook aan de bewindvoerder zelf overlaten.
  Vaak kiezen ouders als leeftijd 23 of 25 jaar. Maar als uw kind bijvoorbeeld verslaafd is dan kunt u ook voor een latere leeftijd kiezen. Dat er een bewindvoerder is benoemd in het testament kan in sommige gevallen bij de rechter door het kind worden aangevochten. Dit kind zal dan aannemelijk moeten maken dat hij/zij zelf prima in staat is met het geld van de erfenis om te gaan.
  Voor meer informatie, kom eens langs voor een vrijblijvend gesprek.

11 - 12 van 17 berichten
Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.